Läs och beställ broschyrer

 Beställ broschyrer genom att mejla till: visit.vaasa@visitvaasa.fi


Vasaregionens turismbroschyr 2018

(Läs broschyren på: 
finskaengelska eller tyska)

PDF-version av broschyren

 

Vasaregionens
mötes- och gruppresor

(finns på svenska och finska)


Turistkarta över Vasaregionen


Karta över Vasa centrum


Vasaregionens rundtursförslag
för grupper 2018

(finns på finska, svenska, engelska, tyska)


Kvarkens Skärgård 2017

 

Culture Finland Österbotten 2017

 

Fishing in Ostrobothnia
Finns enbart på engelska och
kan bara läsas på webben.

 

Beställ broschyren Visit Närpes 2017: narpesturism@dynamohouse.fi


Liv och energi i Vasa.

2014VaasaEnergiakaupunkiSWE.jpg
Vasa, Nordens energihuvudstad

2015VahakyroSWE.jpg
Lillkyro - En äkta lantmiljö i Vasa