Läs och beställ broschyrer

 Beställ broschyrer genom att mejla till: visit.vaasa@visitvaasa.fi

 

Vasaregionens turismbroschyr 2017

(Broschyren finns på: finska, svenska, engelska och tyska)

 

Vasaregionens
mötes- och gruppresor 2017


Turistkarta över Vasaregionen


Karta över Vasa centrum

 

Veckoprogram i Vasaregionen -
Kvarkens skärgård 2017


Kvarkens Skärgård 2017

 

Culture Finland Österbotten 2017

 

Fishing in Ostrobothnia
Finns enbart på engelska och
kan bara läsas på webben.

 

Beställ broschyren Visit Närpes 2017: narpesturism@dynamohouse.fi


Liv och energi i Vasa.

2014VaasaEnergiakaupunkiSWE.jpg
Vasa, Nordens energihuvudstad

2015VahakyroSWE.jpg
Lillkyro - En äkta lantmiljö i Vasa